Browse Items (0 total)

  • Subject contains "Zakat bukan hanya suatu perintah yang diwajibkan dalam syariat Islam saja. Pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara jelas telah menghimbau masyarakat, terutama Muslim, atau Badan Usaha untuk mengeluarkan zakat sesuai kewajiban yang ditetapkan Islam."